Poniżej przedstawiam kilka uproszonych pojęć związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych:

  • punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (w tym autobusu zeroemisyjmego)
    • punkt ładowania normalnej mocy – punkt ładowania o mocy ładowania od 3,7 kW do 22 kW
    • punkt ładowania dużej mocy – punkt ładowania o mocy powyżej 22 kW
  • stacja ładowania – urządzenie/obiekt z co najmniej 1 punktem ładowania o mocy od 3,7kW wzwyż wyposażone w oprogramowanie, zazwyczaj służące do nawiązania komunikacji z autem na potrzeby procesu ładowania