W trakcie audytu stacji ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie zaobserwowano kilka istotnych aspektów:

  1. Integracja infrastruktury: Stacje ładowania są dobrze prawidłowo zintegrowane z infrastrukturą parkingową, zapewniając wygodny dostęp dla użytkowników pojazdów elektrycznych, umieszczone są w odpowiednich miejscach, jednak nie zapewniono tu ochrony przed najechaniem na stację.
  2. Infrastruktura elektryczna: Stacje ładowania są poprawnie podłączone do sieci elektrycznej, a przewody i zabezpieczenia są zgodne z normami bezpieczeństwa. Wskazano tylko rekomendację wykonania rotacji faz celem zrównoważenia obciążenia instalacji elektrycznej budynku przez poszczególne punkty ładowania.
  3. Bezpieczeństwo użytkowników: Przeprowadzono oględziny pod kątem oceny bezpieczeństwa użytkowników podczas korzystania z ładowarek. Wszystkie elementy, takie jak gniazda, przewody i zabezpieczenia, są w dobrym stanie.
  4. Zarządzanie procesem ładowania: Nie zastosowano tu systemu nadrzędnego nad klastrem. Każda ładowarka pracuje indywidualnie i można nią zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

Po oględzinach stacji, sprawdzeniu parametrów pracy i wydaniu wskazówek przeprowadzone zostało szkolenie dla inwestora z obsługi i podstawowej konserwacji stacji EVlink Parking. Życzymy wszystkim inwestorom tak dobrze wykonanych instalacji jak to było w tym przypadku!