Stacja ładowania ma 2 wtyczki, ale może ładować naraz tylko 1 pojazd. Ile to punktów ładowania?

Z perspektywy przepisów i ich interpretacji przez Urząd Dozoru Technicznego UDT stacja ładowania, która może jednocześnie ładować tylko 1 pojazd elektryczny to 1 punkt ładowania.