Jak zaktualizować firmware w bramce KNX-DALI Basic produkcji Schneider-Electric?

Bramki Basic (MTN6725-0003 i MTN6725-0004) zostały zaprojektowane tak, aby aktualizacja oprogramowania firmware nie wymagała demontażu urządzenia. Aktualizacja odbywa się z pomocą karty microSD.

zakup kartę microSD o pojemności min. 1GB i sformatuj ją do formatu FAT32;

rozpakuj archiwum zip z firmware dla bramki (np. MTN6725-0003_Firmware_Upgrade_to_V0_3_0.zip);

  • skopiuj wypakowany plik (D1_0xx.bin lub D2_0xx.bin) do głównego folderu karty pamięci
  • wyłącz zasilanie bramki DALI
  • wsuń kartę pamięci do slotu w bramce. Znajduje się on w prawym górnym rogu urządzenia, pod naklejką.
  • podłącz zasilanie do bramki jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk programowania na bramce. Po kilku sekundach dioda programowania zacznie mrugać.
  • Puść przycisk programowania – rozpocznie się aktualizacja.
  • Po kilku sekundach dioda programowania jednokrotnie mrugnie.
  • Odłącz zasilanie od bramki, wysuń kartę pamięci i zakryj naklejką slot karty pamięci.

Aktualizacja zakończona. Pamiętaj, że po aktualizacji firmware w bramce należy w projekcie ETS użyć odpowiedniej aplikacji ETS i nowej apki DCA.