Jak skonfigurować połączenie VPN na mojej Thinka KNX Pro?

Po zalogowaniu się do interfejsu urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do menu Smart Support i kliknij przycisk Start VPN KNX Access 

Thinka uruchomi wbudowany serwer VPN i stworzy certyfikat dla klienta VPN. Pobierz rten certyfikat klikając przycisk Download VPN File. Użyjesz go w późniejszych krokach.

Zainstaluj program OpenVPN. ‍Po jego uruchomieniu w prawym dolnym rogu ekranu znajdź jego ikonkę i kliknij na nią prawym klawiszem myszy. Wybierz opcję Import file.

Odnajdź na komputerze pobrany wcześniej plik certyfikatu.

Otwórz ponownie aplikację OpenVPN i wybierz opcję Connect

Jeśli aplikacja jest już podłączona do serwera VPN jej ikona zmieni kolor na zielony

‍‍Teraz, kiedy Twój komputer jest podłączony do serwera VPN, możesz podłączyć się do serwera wizualizacji Thinka pod adresem IP 10.8.0.1

Thinka ma też wbudowany interfejs KNX IP, więc możesz wykorzystać adres IP 10.8.0.1 w ETS, aby dostać się do instalacji KNX za pomocą narzędzi inżynierskich.