Jak na panelu ABB SmartTouch włączyć wygaszacz ze zdjęciami rodzinnymi?

Kiedy wyświetlacz panelu dotykowego nie jest używany można (a nawet zalecam) uruchomić funkcję wygaszacza ekranu. Może być to zegar, informacje o pogodzie lub automatyczny pokaz zdjęć. Aby to zrobić:

 • przygotuj kartę pamięci uSD ze zdjęciami i włóż ją do odpowiedniego portu w panelu dotykowym
  • utwórz w katalogu głównym karty pamięci folder o nazwie Picture
  • załaduj co najmniej jedno zdjęcie do tego folderu
  • zdjęcia nie mogą być większe niż 3MB
  • zdjęcia powinny być w formacie jpg
 • wybierz rodzaj wygaszacza: Slide show 
  • w ustawieniach panelu w zakładce Display / Screensaver
  • lub za pomocą aplikacji DCA: panel dotykowy abb - ustawianie zdjęć jako wygaszacza ekranu w ETS DCA