Gdzie najlepiej montować ochronnik KNX?

Ochronniki KNX można wpinać w tor magistrali do istniejącej kostki magistralnej zamontowanej już w urządzeniu lub bezpośrednio w porcie magistralnym chronionego urządzenia. Opcja druga jest zalecana z uwagi na najlepszą możliwą ochronę.