Jak wyłączać i włączać sceny w Wiser for KNX z magistrali KNX?

Czy można wyłączać i włączać sceny w Wiser for KNX z magistrali KNX?

Tak – aktywacja i dezaktywacja scen w Wiser for KNX jest możliwa poprzez krótki skrypt. Poniżej przykład realizacji dezaktywacji i aktywacji scen zapisanej w Wiser for KNX z poziomu przycisku KNX:

  • Najpierw skonfiguruj swoją scenę w Wiser for KNX lub spaceLYnk:
  • Następnie ustaw przycisk KNX na funkcję Toggle i podłącz pod adres grupowy, który będzie aktywował i dezaktywował scenę:
  • Następnie ustaw przycisk KNX na funkcję Toggle i podłącz pod adres grupowy 1-bitowy, który będzie aktywował i dezaktywował scenę:
  • zaimportuj adres lub stwórz taki sam obiekt w Wiser for KNX / spaceLYnk:
  • Naciśnij szarą ikonę z obrazka powyżej (kolumna Skrypt zdarzeniowy). W nowo otwartym oknie edytora kodu Lua wpisz:
scene.set('U.motion - sceny', event.getvalue())
  • w prawym dolnym rogu okna edytora kliknij Zapisz i zamknij.