Czy istnieje możliwość integracji multiroomu trivum po REST API?

Tak – trivum ma rozbudowane i dobrze opisane API, którego dokumentacja jest zawarta bezpośrednio na każdym urządzeniu.

Budowa komendy wygląda przykładowo: 

/xml/zone/runCommand.xml?zone=@identyfikator_strefy&command=numer_komendy

Przykład gotowej komendy, która służy do wyciszenia pierwszej strefy:

/xml/zone/runCommand.xml?zone=@0&command=680