UDT – Wymagania i przepisy prawne dotyczące stacji ładowania w Polsce. Pomiary elektryczne stacji ładowania AC

utworzone przez | 07/12/2023 | Certyfikaty

Na szkoleniu UDT z rąk praktyków można było zapoznać się z wieloma interesującymi spostrzeżeniami, zapoznać się z faktyczną interpretacją przepisów i podejścia do wszelkich kwestii związanych ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Oceniam to szkolenie jako niezwykle przydatne w poszerzaniu wiedzy budowanej już od wielu lat.

  1. Podstawowa terminologia, oraz podział stacji ładowania: przedstawienie roli UDT w rozwoju elektromobilności w Polsce, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych
  2. Omówienie uwarunkowań prawnych: Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Omówienie pozostałych przepisów związanych z elektromobilnością.
  3. Praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane ze zgłoszeniem i odbiorem stacji przez UDT. Wymagania odnośnie dokumentacji stacji i spełnienia przez nie przepisów. Oględziny stacji ładowania.
  4. Pojęcia podstawowe, układy sieci, porażenie prądem elektrycznym, środki ochrony.
  5. Stacje ładowania AC – budowa i sposób działania, systemy ładowania, złącza.
  6. Aparaty elektryczne spotykane przy stacjach ładowania AC – omówienie
  7. Omówienie zagadnień teoretycznych z zakresu pomiarów elektrycznych – przepisy prawne, normy oraz instrukcje producentów. Przedstawienie mierników, adapterów i urządzeń wykorzystywanych do pomiarów na stacjach ładowania.
    Instruktaż z zakresu obsługi.
  8. Zajęcia praktyczne – prezentacja wykonywania prób obciążeniowych, prób funkcjonalnych oraz pomiarów elektrycznych na stacji ładowania przez inspektora z użyciem różnych mierników i adapterów.