Czasami integratorom zdarza się konieczność stworzenia adresu statusowego KNX, a nie ma dla niego żadnego źródła informacji. Wówczas najczęściej stosowanym pomysłem jest powielenie informacji z adresu sterującego na adres statusowy.

W Wiser for KNX taki efekt można osiągnąć jedną linią kodu dla dowolnej liczby adresów grupowych:

 1. Wybierz adresy sterujące, dla których utworzysz symulację statusu
 2. Upewnij się, że dla każdego adresu sterującego następnym adresem jest symulowany adres statusowy.
  Np. dla sterowania 1/2/3 statusem będzie 1/2/4.
 3. Oznacz wybrane adresy specjalnym tagiem, np. StatusSimulation
  Okno edycji obiektu KNX w Wiser for KNX 2.7.0
 4. Przejdź do zakładki Skrypty (Scripting) i w lewym dolnym rogu okna naciśnij Dodaj nowy skrypt (Add new script)
  Okno właściwości skryptu zdarzeniowego w Wiser for KNX
 5. Wklej skrypt
  grp.write(event.dstraw+1,event.getvalue())
 6. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Zapisz i zamknij (Save and close).
 7. Gotowe.