Czy jest możliwe uruchomienie funkcji utrzymania stałej jasności razem z oprawami DALI?

Pełne pytanie:

Mam pytanie o czujnik KNX Argus 360. Czy jest możliwe skonfigurowanie funkcji stałego natężenia oświetlenia z protokołem DALI. W parametrach ETS nie znalazłem niczego związanego ze stałą jasnością (aby utrzymać 400 luksów cały dzień w oparciu o oświetlenie sztuczne i naturalne).

Nie jestem pewien czy czujnik posiada taką funkcję. Mam 1 czujnik Master (MTN630919) i 10 czujników Slave. Kiedy nie ma wykrytej obecności czujnik master powinien wyłączyć oświetlenie po ustawionym czasie (np. 20 minut).

Tak – w czujnikach MTN630919 istnieje taka opcja. W parametrach pracy czujnika odnajdź zakładkę Block configuration, aktywuj pozycję Light control.

Aktywacja funkcji stałej jasności w czujniku KNX Argus MTN630919

Stwórz zestaw minimum 4 adresów grupowych, aby połączyć czujnik z bramką DALI:

  • Switch output (60) z czujnika Master powiąż z Switch object bramki DALI (1 bit)
  • Dimming output (61) z czujnika Master powiąż z Dimming object bramki DALI (4 bity)
  • (opcjonalnie) Setpoin 1 (62) z czujnika Master powiąż z Value object bramki DALI (1 bajt)
  • Feedback Safety Pause (109) czujnika powiąż z Status feedback object bramki DALI (1 bit)
  • Status value (110) z czujnika powiąż z Status feedback value bramki DALI (1 bajt)

Pozostaje w tym momencie uruchomić czujniki Slave. W parametrach pracy czujnika ustaw tryb pracy Slave, czas wyłączenia ustaw równy lub mniejszy połowie czasu wyłączenia czujnika Master, ustaw ten czujnik jako Independent of brightness. Następnie utwórz adres grupowy do wyzwalania master przez slave:

  • Obiekt Switch object 1 z czujnika lub czujników Slave powiąż z obiektem Master trigger (73) czujnika Master (1 bit)
  • korzystając z istniejącego już adresu Feedback safety pause powiąż obiekty Feedback Safety Pause (109) wszystkich czujników Slave.