Pojawia mi się komunikat: “knx rf connection closed by remote device”

Jeżeli ETS w trakcie programowania wyświetla komunikat o treści o treści zbliżonej do: “KNX RF connection closed by remote device” sprawdź, czy:

  • na pewno zgadzają się numery katalogowe sprzętu i wgrywanej aplikacji
  • interfejs programowania i programowane urządzenie nie są zbyt blisko siebie