Jak zrealizować pracę w tandemie master-slave na czujnikach KNX Cube 240 od Giry?

  1. Skonfiguruj czujnik Master na załączanie oświetlenia kanałem Light 1 zgodnie z założeniami dla jednego czujnika.
  2. Czujnik Slave skonfiguruj na wykrywanie obecności (moduł Presence)
    Parametry modułu obecności Presence w czujniku Gira Cube 240 219402
  3. Obiekt 35 z czujnika Slave podłącz do obiektu 62 w czujniku Master.

Notatki uzupełniające:

  • Obiekt 56: Light 1 trigger input – w trybie fully automatic wysłanie tu telegramu oznacza włączenie lub wyłączenie oświetlenia na stałe (ręczne zał./wył. przez użytkownika). Wyłącza sterowanie automatyczne. Przywrócenie automatu jest możliwe przez wysłanie ręcznie wartości na obiekt 67 lub dzieje się automatycznie kiedy czujnik wykryje, że już nie ma osób w pomieszczeniu.
  • Obiekt 62: Light 1 Extension input – ten obiekt wykorzystuje się do podłączenia sygnału obecności z innego czujnika.