Jak zaktualizować firmware w EVlink PRO AC?

 1. Przygotuj pusty pendrive i sformatuj go do FAT32 lub exFAT.
  1. Pendrive musi mieć pojemność  minimum 100MB.
  2. USB 2.0 lub USB3.0
 2. Pobierz na stronie produktowej z zakładki do pobrania najnowszy firmware.
 3. Wypakuj pliki z rozszerzeniem raucb bezpośrednio do katalogu głównego pendrive’a.
 4. Wysuń pendrive.
 5. Wyłącz zasilanie stacji ładowania, otwórz jej obudowę i wsuń do gniazda USB przygotowaną pamięć USB.
 6. Zamknij obudowę.
 7. Włącz zasilanie.
 8. Uruchom na telefonie aplikację eSetup.
 9. Wybierz EVlink PRO AC.
 10. Kliknij odśwież i poczekaj aż na liście pokaże się Twoja stacja ładowania.
 11. Wpisz PIN i połącz (Connect).
 12. Na ekranie znajdź opis Charging Station Information, obok którego wyświetli się aktualna wersja Twojego firmware. Zapamiętaj ją i kliknij na niej.
 13. Na dole ekranu znajdziesz zielony przycisk Update EVlink Pro AC firmware.
 14. Aplikacja sprawdzi dostępność oprogramowania na pamięci.
  1. Jeśli ostatnia wersja była starsza niż 1.0.3 to wybierz na początek minibundle.
  2. W przeciwnym wypadku zobaczysz tylko jedną pozycję. Zaznacz ją i kliknij Install.
 15. Potwierdź przyciskiem Confirm.
 16. Wyświetli się ekran postępu aktualizacji.
 17. Około minutę później powinno wyświetlić się potwierdzenie powodzenia instalacji. Kliknij Continue.
 18. NIE ODŁĄCZAJ ZASILANIA OD ŁADOWARKI CO NAJMNIEJ 10 KOLEJNYCH MINUT.
 19. Kiedy telefon (aplikacja eSetup) będzie w stanie ponownie podłączyć się do stacji ładowania będziesz mógł sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania.