Jak wysłać e-mail z Wiser for KNX za pomocą Gmaila?

W ustawieniach e-maila sprawdź, czy masz wszystkie dane wypełnione zgodnie z Twoim kontem Gmail. Zwróć szczególną uwagę na kodowanie, jak poniżej:

settings = {
  from     = 'mojadresemail@gmail.com',
  user     = 'mojadresemail@gmail.com',
  password = 'mojehasło',
  
  server = 'smtp.gmail.com',
  port = 465,
  secure = 'sslv23',
}

 

W koncie Google ustaw dwuetapową autentykację, następnie utwórz hasło tzw. “specific application password” dla aplikacji (tutaj np. W4K), dla którego nie wymagana weryfikacja dwuetapowa. To nowe hasło wprowadź w skrypcie lua, zamiast normalnego hasła, którego używałeś dotychczas.

Na koniec zapisz skrypt, zsynchronizuj dane, uruchom ponownie Wiser for KNX i sprawdź czy już wysyła maile.