Jak wymienić uszkodzoną lampę DALI bez ETS w przypadku bramki Basic?

Kiedy masz do czynienia z bramką MTN6725-0003 (bramka DALI Schneider Electric w wersji Basic) mimo braku ekranu można dokonać wymiany statecznika bez konieczności używania oprogramowania ETS.

  1. Wejdź w tryb pracy ręcznej w bramce – przyciśnij długo przycisk Man.
  2. Jesteś w trybie pracy ręcznej i pozostaniesz tu 60 sekund od ostatniego kliknięcia na przycisku. Dioda świeci na zielono. Kliknij krótko na Man.
  3. Dioda mruga na zielono. Kliknij krótko na Man.
  4. Dioda mruga na przemian zielono/czerwono.
  5. Naciśnij długo przycisk 5/13 – uruchomi to tryb szybkiej wymiany statecznika.
  6. Bramka sprawdza czy któryś z zapamiętanych stateczników jest uszkodzony. Bramka szuka nowych stateczników na linii. Jeśli znajdzie taką zapisuje do niej informacje, które miała zapamiętane dla starego statecznika.

    Procedura działa dla jednego uszkodzonego statecznika. Przy większej liczbie trzeba skorzystać z ETS.