Jak uruchomić w Wiser for KNX LSS100100 MQTT?

Klient MQTT w Wiser for KNX

Poniższa instrukcja pozwala podłączyć do LSS100100 MQTT broker.

Wiser for KNX może łączyć się z zewnętrznym brokerem MQTT celem odbierania i wysyłania informacji.

 1. Jeżeli jeszcze go nie masz, utwórz broket MQTT na zewnętrznym urządzeniu.
 2. Utwórz skrypt zdarzeniowy w Configurator -> Scripts (Skrypty) -> Evet-based (Zdarzeniowy) i podłącz go pod adres grupowy, który ma wywołać wysłanie informacji do brokera MQTT.Okno dialogowe tworzenia skryptu zdarzeniowego w Wiser for KNX
 3. Wklej kod:
  broker = "192.168.0.11"       --tu wstaw adres IP Twojego brokera MQTT
  port = 1883             --tu wstaw port dostepowy do Twojego brokera IP
  username = "user"          --w cudzysłowiu wstaw nazwę logowania do brokera
  password = "123456"         --w cudzysłowiu wstaw hasło do brokera
  temat = "w4k/testowo/1"       --tu wprowadź temat, tj. nazwę dla informacji do przesłania np. w4k/salon/temperatura
  wartosc_do_wyslania = event.getvalue()
  
  --nie edytuj kodu poniżej
   
  mqtt = require("mosquitto")
  klient = mqtt.new()
   
  klient.ON_CONNECT = function(status, rc, msg)
   if status then
    log("[MQTT] Polaczono z brokerem")
    klient:publish(temat, tostring(wartosc_do_wyslania))
   else
    log("[MQTT] Nie udalo sie polaczyc z brokerem: " .. tostring(msg))
    klient:disconnect()
   end
  end
   
  klient.ON_PUBLISH = function()
   klient:disconnect()
  end
   
  klient:login_set(username, password)
  status, rc, msg = klient:connect(broker, port)
   
  if status then
   klient:loop_forever()
  else
   log("[MQTT] Polaczenie nie powiodlo sie: " .. tostring(msg))
  end
 4. Zapisz
 5. Na brokerze uruchom nasłuch na temacie, do którego wysyłasz z Wiser for KNX informację. Tutaj jest to “w4k/testowo/1”.
 6. Gotowe!