Jak przywrócić EAP225 do ustawień fabrycznych?

Przywracanie punktu dostępowego Tl-EAP225 do ustawień fabrycznych (tzw. factory defaults) jest możliwe za pomocą dostępnego na tylnej ścianie urządzenia przycisku RESET. 

  1. Zasil urządzenie i poczekaj na pełne uruchomienie
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET (umiejscowiony w pobliżu portu ETH) do momentu rozpoczęcia szybkiego migania diody LED naprzemiennie w kolorach żółtym i zielonym. Będzie to około 5-tej sekundy.  Puść przycisk.
  3. Urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami domyślnymi.