Jak przesłać datę i godzinę do stacji pogodowej ze spaceLYnka?

Stacja pogodowa MTN6904-0001 dysponuje obiektem komunikacyjnym o nazwie Time Query

Obiekt komunikacyjny Time Query stacji pogodowej Basic marki Schneider Electric

na który domyślnie wysyła ona zapytanie o czas w odstępie dwóch godzin:

Parametry czasu stacji pogodowej KNX Schneider w ETS6

Coraz częściej do odpowiedzi na takie zapytania wykorzystuje się czas z Internetu podany za pośrednictwem jakiegoś serwera KNX. Przykładem może być Wiser for KNX lub spaceLYnk.

Aby na takim serwerze logicznym wykonać przesyłanie daty i czasu do stacji pogodowej:

 1. Podłącz obiekt Time query stacji do wybranego adresu grupowego.
 2. Zadbaj o poprawną komunikację na tym adresie między stacją pogodową, a serwerem LSS100100 / LSS100200.
 3. Utwórz w serwerze na tym adresie skrypt zdarzeniowy, a w oknie edycji tego skryptu wklej kod:
  adres_daty='1/2/3'
  adres_godziny='4/5/6'
  a=os.date('*t')g={day=a.wday==1 and 7 or a.wday-1,hour=a.hour,minute=a.min,second=a.sec}d={day=a.day,month=a.month,year=a.year}grp.write(adres_godziny,g,dt.time)grp.write(adres_daty,d,dt.date)
 4. Podmień adresy z pierwszych dwóch linii na właściwe.
 5. Gotowe.