Jak przeprowadzić w Multitouch update oprogramowania?

Aby wykonać Multitouch update firmware w wersji System M:

  1. Wyposaż się w komputer z Windows, przewód USB z opcją przesyłania danych i magistralę KNX z zasilaniem i interfejsem programowania
  2. Aktywuj za pomocą ETS funkcję aktualizacji firmware
  3. Przygotuj firmware i uruchom aplikację Multitouch Pro Update v2
  4. Podłącz wszystkie elementy i uruchom na ekranie Multitouch tryb aktualizacji
  5. Po aktualizacji zaprogramuj na nowo konfigurację regulatora za pomocą ETS

Instrukcję aktualizacji krok po kroku znajdziesz pod linkiem: https://thinkofhome.pl/kb/aktualizacja-firmware-mtn6215-0310/