W jaki sposób w programie ETS stworzyć funkcje centralne?

Pełne pytanie klienta

W jaki sposób w programie ETS stworzyć funkcje centralne, tzn. wychodząc z domu za pomocą jednego klawisza wyłączyć wszystkie światła w domu? A po powrocie do domu na odwrót.

Rozwiązanie zagadnienia

Najprostsza funkcja centralna to wysłanie zera lub jedynki na jeden wspólny adres grupowy:

  • Utwórz adres grupowy, np. 0/0/1 i nazwij go Centralne wyłączenie,
  • Skonfiguruj klawisz przycisku na funkcję toggle aby przy każdym naciśnięciu przycisk KNX wysyłał odwrotną do poprzedniej wartość (pierwszy raz ‘1’, drugi raz ‘0’, trzeci ‘1’, …), 
  • Switch object tego klawisza podepnij pod 0/0/1 
  • Wszystkie obiekty sterujące (obwody lamp) Switch object powiąż z tym samym adresem, czyli w naszym przypadku 0/0/1.

Gotowe!