EAP225 – co oznaczają kolory diody

Stan access pointa EAP225 jest odzwierciedlany za pomocą koloru i częstotliwości mrugnięć diody LED:

  • zielona, świecąca stale – stan poprawnej pracy lub etap uruchamiania;
  • zielona, mrugająca powoli – urządzenie jest rozłączone;
  • zielona – żółta, mrugająca naprzemiennie – urządzenie jest w trakcie aktualizacji. Nie rozłączaj, ani nie wyłączaj go z zasilania;
  • zielona – żółta, szybko mrugająca naprzemiennie – urządzenie jest w trakcie resetu do ustawień fabrycznych;
  • żółta, mrugająca – stan niepoprawnej pracy urządzenia.