Czy po stronie DALI może być zasilacz na linii czy bramka zasila linie dali ? Nie chcę zepsuć dublując zasilanie równolegle.

Po stronie DALI (tj. na linii od zacisków da+ i da-) nie montujemy już dodatkowych zasilaczy DALI – bramka MTN6725-0001 ma już wbudowany zasilacz dla magistrali DALI.