Czy do mechanizmu MTN4575-0002 mogę zamiennie włożyć gniazda typu Keystone?

Nie. Mechanizm MTN4575-0002 współpracuje z gniazdami Actassi. Odpowiednim mechanizmem dla gniazd typu keystone, a jednocześnie zgodnym z ofertą Merten będzie MTN4566-0003