Czy aktor – sterownik napędów zaworów CO (Valve drive Controller mtn6730-0002), a ściślej jedno z jego wyjść może sterować cewką stycznika? Mam potrzebę wysterować z jednego wyjścia siedem zaworów (230v), a wiem że do jednego mogą być podpięte max cztery. Przy aktywacji tak obciążonego wyjścia włącza się dioda “f” (miga). 

Aktor grzewczy KNX od Schneider Electric, model MTN6730-0002, może sterować maksymalnie czterema napędami zaworów 230V lub dwoma napędami zasilanymi 24V. Instrukcja urządzenia w kilku miejscach nie dopuszcza podłączania pod te wyprowadzenia elementów inne niż napędy zaworów, a najważniejsze wymieniam poniżej:

  • Only connect actuators with the same characteristics to each output (…). Do każdego wyjścia podłączaj elementy wykonawcze tylko takiej samej charakterystyki.
  • Do not connect unsuitable loads (incandescent lamps, motorised actuators, signal devices, etc.). Nie podłączaj niedopasowanych obciążeń (żarówki, napędy zaworów z wbudowanym silnikiem, urządzenia sygnałowe, etc.)

I słowo ode mnie: wyjścia triakowe są stosunkowo czułe na zakłócenia w postaci tzw. szpilek napięciowych generowanych przez obciążenia indukcyjne. Nawet jeżeli wysterowanie przekaźnika danego typu okazuje się możliwe to może wpłynąć na skrócenie żywotności urządzenia sterującego, w tym przypadku aktora grzewczego. Stąd odradzam stosowanie takich rozwiązań.

Rozwiązanie

W przypadku konieczności wysterowania więcej niż 4 zaworów termoelektrycznych najlepiej wykorzystać kolejne wyjścia aktora. W przypadku pytania autora wyprowadzenie nr 1 może obsłużyć 4 napędy, a wyprowadzenie nr 2 kolejne 3 napędy. Od tego momentu pozostaje programowo oba wyjścia wysterować z jednego źródła, tj. najczęściej jednego regulatora temperatury.