Certyfikat KNX potwierdzający zdobyte umiejętności z zakresu automatyki budynkowej KNX można pobrać z linku:

Kurs KNX prowadzony jest wg precyzyjnych wytycznych organizacji KONNEX i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, po którym przyznawany jest certyfikat.