Z angielskiego – Remote Services – w homeLYnk i Wiser for KNX są jednym z podstawowych sposobów integracji KNX z innymi systemami.

Przykładowy link, aby wyciągnąć z Wiser for KNX listę alertów do formatu xml: https://192.168.1.173/scada-remote/request.cgi?m=rss&r=alerts.
Odpowiedź serwera wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title>Wiser for KNX alerts</title>
 <description>Wiser for KNX alerts</description>
 <link>http://192.168.1.173/scada-remote/request.cgi?m=rss&amp;r=alerts</link>
 <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:28:28 +0100</pubDate>
 <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 14:28:28 +0100</lastBuildDate>
 <item>
  <title>Fetch OK</title>
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:28:01 +0100</pubDate>
 </item>
 <item>
  <title>Fetch OK</title>
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:27:01 +0100</pubDate>
 </item>
</channel>
</rss>